Kancelaria Zamówień Publicznych Pawła Faczyńskiego zajmuje się profesjonalną obsługą stron biorących udział w procesie udzielania zamówienia publicznego. Oferuję w pełni kompleksową pomoc:

 • zamawiających przeprowadzam przez całą procedurę przetargową, od wszczęcia postępowania do udzielenia zamówienia,
 • wykonawców obsługuję od chwili pojawienia się ogłoszenia o zamówieniu aż do zawarcia umowy z zamawiającym.

Dla zamawiających

Oferuję Państwu szeroko pojętą obsługę zamówień publicznych, polegającą na kompleksowej pomocy w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

 • profesjonalnie doradzam i udzielam wszelkich informacji dotyczących procedury udzielania zamówienia publicznego,
 • przeprowadzam przez wszystkie procedury oraz na bieżąco wspieramy Państwa w przypadku problemów pojawiających się w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowuję pisma związane z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (odpowiedzi, wezwania, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, pisma do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej, itp.),
 • przygotowuję regulaminy i regulacje wewnętrzne dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych,
 • wykonuję audyt dokumentacji oraz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który jeszcze przed kontrolą właściwą pozwala wychwycić i wyeliminować ewentualne błędy popełnione w postępowaniu przetargowym,
 • reprezentuję Państwa przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zdejmuję z Państwa całą obsługę prawną przetargu. Po otrzymaniu od Państwa opisu nabywanych przedmiotów lub zlecanych usług przeprowadzam całą procedurę przetargową i wybieram ofertę najkorzystniejszą według ustalonych wcześniej kryteriów.

W przypadku zamówień dotyczących m.in. sprzętu informatycznego czy samochodów oferuję również profesjonalne wykonanie opisu zamówienia. Uwzględniam wszelkie Państwa wymagania oraz parametry zamawianych przedmiotów.

Dla wykonawców

Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego proponuję kompleksową pomoc:

 • weryfikuję dokumentację przetargową (w szczególności Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawarte w niej warunki udziału w postępowaniu) oraz sprawdzam, czy opisy przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału sporządzone są zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • w przypadku wykrycia niedopatrzeń w dokumentacji staram się u zamawiającego o zmianę zapisów w taki sposób, by mieli Państwo szansę wystartować w przetargu na równych prawach z innymi wykonawcami,
 • przygotowuję oferty przetargowe oraz pisma związane z udziałem w postępowaniu (np. pytania do zamawiającego), udzielam wskazówek dotyczących treści pism,
 • weryfikuję oferty konkurencyjnych wykonawców,
 • na bieżąco doradzam w sprawie udziału w postępowaniu przetargowym,
 • przygotowuję odwołania oraz reprezentuję Państwa przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Mają Państwo pytania?

Chętnie udzielę odpowiedzi podczas spotkania! Proszę o kontakt, a dojadę w wybrane przez Państwa miejsce.