Oprócz obsługi zamówień specjalizuje się również w prowadzeniu szkoleń z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Organizowane, przy współpracy z Polską Platformą Szkoleniową, szkolenia skierowane są zarówno do zamawiających, jak i wykonawców. Omawiam na nich i analizuję praktyczne problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych oraz ubieganiem się o nie. Szczegółowa oferta szkoleń dostępna jest na stronie pps.edu.pl

Na życzenie klienta, istnieje możliwość przygotowania oferty indywidualnego szkolenia, z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki branży.

W zależności od uzgodnionej tematyki i zakresu szkolenia uczestnicy uzyskują wiedzę dotyczącą między innymi:

  • przeprowadzania procedury przetargowej,
  • zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych,
  • warunków, jakie powinna spełniać oferta przetargowa,
  • zasad ubiegania się o zamówienie publiczne,
  • procedury odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zachęcam do kontaktu, uzgodnienia szczegółów i umówienia terminu szkolenia!Nowe Prawo zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących