Paweł Faczyński – właściciel kancelarii

Jestem właścicielem i założycielem Trójmiejskiej Kancelarii Zamówień Publicznych zajmującej się profesjonalną obsługą stron biorących udział w procesie udzielania zamówienia publicznego. Ukończyłem Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jestem także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych oraz zarządzania w służbie zdrowia.

Posiadam bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne zdobyte w czasie pracy w rozmaitych instytucjach zamawiających (szpital, jednostki samorządu terytorialnego), jak również w czasie współpracy z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniach przetargowych.

Oprócz prowadzenia kancelarii kieruję także działem zamówień publicznych w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Bardzo dobrze orientuję się w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Dotychczas przygotowałem i przeprowadziłem kilkaset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w większości trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Reprezentuję również zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Jestem certyfikowanym trenerem i konsultantem zarządzania, a także wykładowcą studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim. W tym celu odbyłem roczny kurs w renomowanej firmie szkoleniowej, podczas którego profesjonalnie przygotowałem się do pracy wykładowcy z zakresu prawa zamówień publicznych.

Ponadto jestem wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu zamówień publicznych.